MUDr. Lukáš Malý, koordinátor pro jednání se sponzory, prezentaci SfU

MUDr. Lukáš Malý, koordinátor pro jednání se sponzory, prezentaci SfU

Absolvent Střední zdravotnické školy v Opavě – obor všeobecná sestra. Rok studoval molekulární a experimentální biologii na Ostravské Univerzitě v Ostravě a pracoval na interním oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Dalších šest let působil na pozici zdravotní bratr na oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve stejné nemocnici. Hovoří anglicky, francouzsky, věnuje se swahilštině. Vystudoval všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově v Praze, 3. Lékařské fakultě.  Několikrát působil ve zdravotním centru v Nyakyera.

Kontaktní údaje:

Email:                                                   Maly.luk@seznam.cz

Facebookové stránky:                  https://www.facebook.com/maly.lukas.7