Kdo jsme a co děláme

Kdo jsme

Jsme nezisková organizace působící v Ugandě od roku 2012. Organizace je zaměřená na pomoc místním obyvatelům přímo v jejích komunitách. Jsme tým dobrovolníků profesionálů - zdravotníci, sociální pracovníci, kteří chtějí své vědomosti využít v prospěch komunity Shalom for Uganda.
Naši členové pracují jako dobrovolníci a peníze od dárců používáme přímo na projekty, čímž minimalizujeme náklady na administrativu.

Kde působíme

Poskytujeme služby na území okresu Ntungamo na jihozápadě Ugandy. Základnu máme v odlehlé vesnici Nyakyera, kde jsme vybudovali malé zdravotní centrum pro místní obyvatele.

Naše služby

Pomáháme jednotlivcům, rodinám a komunitám v oblasti zdravotnické, poradenské a psychosociální. Jsme zaměřeni na člověka a rodinu, poskytujeme služby přímo v odlehlých vesnicích v komunitách lidí – zdravotní péče, prevence, osvěta, psychosociální podpora. Spolupracujeme s dobrovolníky – studenty i profesionály, školíme místní dobrovolníky, podporujeme ve studiu mladé lidi, kteří se chtějí stát profesionály a pomoct své krajině . Poskytujeme primární zdravotní péči, péči o chronicky a terminálně nemocné, poradenství pro lidi emocionálně a duševně zasažené, podporujeme rozvoj zemědělství a drobného podnikání v rámci psychoterapie (tradiční výroba košíků, rohoží), čím současně podporujeme znevýhodnené lidi v možnosti výdělku.

Naše hodnoty

Respektujeme lidský život v každé formě a stádiu.
Pomáháme lidem bez rozdílu pohlaví, kmenové příslušnosti nebo vyznání.

Náš cíl

- změnit chování lidí ve vztahu k nemocem a pečování o vlastní zdraví a zdraví blízkých : předcházení nemocem, vědomé pozitivní rozhodování o zdraví
- změnit vztah okolí k duševně nemocným a jejich podpora
- snížit množství hospitalizací v zdravotních zařízeních
- zmírnit utrpení terminálně a chronicky nemocních
- lepší podmínky k životu u zněvýhodněných lidí