V Ugandě jsme začali působit v září 2012. Prvně to byla práce s komunitou, osvětové přednášky, domácí návštěvy imobilních pacientů a založení zdravotního centra. Práci rozběhl tým dobrovolníků z ČR a SR : MUDr.Veronika Jakubčiaková, Bc.Ivana Harantová, Lukáš Malý, MUDr.Tereza Truhlářová, MUDr. Markéta Balcarová.

V roce 2013 začala výstavba vlastního centra sloužícího jako zdravotní centrum a zázemí pro dobrovolníky. V říjnu 2014 byla část budovy dostavěna a zdravotní centrum přestěhováno do nové budovy. Pokračovalo dokončování budovy s poporou partnerské organizace zUSA Friends of SfU. V červnu 2015 bylo centrum slavnostně otevřeno.

Zakládající tým dobrovolníku v prosinci 2012

Pacient čekající na ošetření před novou budovou zdravotního centra, říjen 2014

Pacientka v nové laboratoři