Podpora studentů

Desire organizace podporuje od pěti let. Její maminka je slabá pro pokročilé stádium HIV/AIDS. Je to hodně živé dítě, ráda zpívá a tančí. V lednu 2018 nastupuje už do 4.třídy základní školy. Podporovat se nám ji daří ve spolupráci s kanadskou organizací ACTS.
Když se Gilbert narodil, ještě jako miminko ztratil oba rodiče.  Žil u různých příbuzných, kteří o Gilberta pečovali dle jejich situace a možností. Víceméně ho ale využívali na práce na poli a v domácnosti. Později žili Gilbert u tety, která chtěla získat pozemek, na který měl Gilbert...
Jane pochází z chudých poměrů. Organizace ji podporuje od roku 2013. Jane vystudovala střední školu, následně nástavbové studium účetnictví, které ukončila v roce 2016. Jane pomáhala dobrovolníkům ve zdravotním centru s tlumočením, edukací pacientů,vydáváním léků, při domácích návštěvách...
Joanita díky podpoře Shalom for Uganda vystudovala základní školu a nastoupila na studium střední školy.  Je moc bystrá a inteligentní, vyniká v angličtine. V budoucnu by ctěla být zdravotní sestra nebo doktorka. 
Nyana pochází z jihozápadní části Ugandy z vesnice Kashenyi. Je polosirota, její otec zemřel když jí bylo 12 let. Vystudovala střední zdravotní školu v Masace, poté pracovala jako zdravotní sestra ve zdravotním centru v Rushooce. Díky dárcům z ČR v roce 2014 úspěšně ukončila tříleté studium...