Nyana Shevon

Nyana pochází z jihozápadní části Ugandy z vesnice Kashenyi. Je polosirota, její otec zemřel když jí bylo 12 let. Vystudovala střední zdravotní školu v Masace, poté pracovala jako zdravotní sestra ve zdravotním centru v Rushooce. Díky dárcům z ČR v roce 2014 úspěšně ukončila tříleté studium klinické medicíny.