Kirungi Jane

Jane pochází z chudých poměrů. Organizace ji podporuje od roku 2013. Jane vystudovala střední školu, následně nástavbové studium účetnictví, které ukončila v roce 2016. Jane pomáhala dobrovolníkům ve zdravotním centru s tlumočením, edukací pacientů,vydáváním léků, při domácích návštěvách pacientů... Od roku 2017 působí u františkánských sester v Kampale, do kterých řádu chce vstoupit.