Gilbert Muhwezi

Když se Gilbert narodil, ještě jako miminko ztratil oba rodiče.  Žil u různých příbuzných, kteří o Gilberta pečovali dle jejich situace a možností. Víceméně ho ale využívali na práce na poli a v domácnosti. Později žili Gilbert u tety, která chtěla získat pozemek, na který měl Gilbert podle tradičního práva dědický nárok. Proto tato příbuzná zacházela s Gilbertem velice špatně. Nedávala mu jídlo a vyhazovala ho z domu v domnění, že nepřežije, a pozemek si nechá ona. Gilbert jednoho dne utekl a toulal se po horách a pásl kozy pro druhé lidi, aby mu za to dali alespoň najíst.  Gilbert je velmi milý, tichý a inteligentní kluk a rád pomáhá na zahradě a při domácích pracích. Organizace ho podporuje ve studiu od roku 2013. V lednu 2018 nastupuje do 6.ročníku základní školy. Patří mezi nejlepší studenty ve třídě.