Benefiční koncert v Opavě

18.04.2013 20:54

Dne 15.04 2013 pořádali dobrovolníci, kteří se vrátili z misie, koncert a přednášku ve spolupráci s Církevní konzervatoří v Opavě. V pořadí již druhý koncert organizovaný ve spolupráci s pedagogy a studenty konzervatoře se letos opět vydařil. Navzdory krásnému jarnímu počasí, které nastalo po delší zimě, přišlo více než šedesát účastníků. Dobrovolníci vytvořili postery a informační tabule informující o aktivitách a činnosti organizace Shalom  for Uganda v České republice i v Ugandě. Přiblížili tímto způsobem návštěvníkům koncertu i Ugandu samotnou. Formou letáčků představili účinkující  a informovali ve stručnosti o možnostech pomoci a participace na projektech organizace. Před zahájením  bylo možno na dataprojektoru sledovat fotografie z Ugandy a poslouchat typickou Africkou hudbu pro navození příjemné nálady. Ivana Harantová a Juanita  Martinez měly na sobě typické ugandské oblečení. V úvodu  představil Lukáš Malý organizaci Shalom for Uganda, hlavní projekty této organizace a  Dr.Veroniku Jakubčiakovou, Ivana Harantová pak i další dobrovolníky, kteří působili a působí v Ugandě. Juanita Martinez ve stručnosti nastínila i své působení v Ugandě. Studenti i pedagogové Církevní konzervatoře ani tentokrát nezklamali svými skvělými výkony. Ohlasy diváků byly velmi pozitivní. Zejména profesorka Masako – Snítilová všechny uchvátila svým doprovodem studentů hrou na piano. Ve druhé části večera pak mezinárodní tým dobrovolníků přiblížil divákům své působení v Ntungamo distriktu na jihu Ugandy. Lukáš Malý hovořil zejména o zdravotnické problematice. Seznámil obecenstvo  obecně s Ugandou, paliativní medicínou, nejčastějšími zdravotnickými problémy a s náplní práce dobrovolníků v Ugandě. Ivana Harantová hovořila o kultuře, běžném životě v Ugandě, tradicích a zvycích, o národních parcích a přiblížila posluchačům logistiku a administrativní činnost organizace. V závěru proběhla podnětná diskuse se spoustou dotazů a proběhl rozhovor dobrovolníků s Evou Ilkovou ze studia u nás doma, který byl natáčen na kameru.