Činnost dobrovolníků v Ugandě

16.10.2012 22:20

Dobrovolnice z ČR brzy po příletu zahájily plánovanou činnost, a to konkrétně domácí návštěvy pacientů. Ivana si rychle zvykla na řízení na místních špatných komunikacích, což umožnilo realizovat domácí návštěvy těžce nemocných pacientů v odlehlých vesnických komunitách. Mezi prvními pacienty byla pani Rosalia, které stav se po léčbě výrazně zlepšil a je už schopná zvládat běžní denní aktivity. Dále byly dobrovolnice pozvány do vesnice Buhiga, kde našly množství zdravotních problémů – děti s postižením zraku, s mozkovou obrnou, podvýživou, střevními červy, HIV pozitivní, kožní infekce, také sociální problémy.  Této komunitě byla přislíbena další návštěva a workshop ohledně výživy dětí a hygieny. Další činnost byla zahájena přímo v domu pro dobrovolníky, kde pacienty denně chodí a vyhledávají zdravotnickou pomoc. Organizace Shalom for Uganda získala registraci v centrálním skladu léků v Kampale, odkud získává léky za nejnižší ceny, čož pacienti oceňují. Povědomí o Shalom for Uganda a cílech se dále šíří, problémem však je, že místní lidi úplně nechápou, co organizace nabízí, co znamená paliativní a domácí péče. Proto členky organizace se zúčastňují různých místních akcí (pohřby, bohoslužby v kostelích, návštěva komunit), kde organizaci prezentují a vysvětlují, co nabízí a takisto se setkávají s místními lídri komunit a vysvětlují jim, co organizace nabízí.