Kampaň Česko proti chudobě

07.08.2012 21:18

Od srpna 2012 je naše organizace zapojena do kampaně Česko proti chudobě. Málokdy si uvědomujeme, že Česká Republika patří mezi ty bohatší krajiny světa. Každodenní věci, které považujeme za samozřejmost jako např.elektřina, čistá voda, přístup ke kvalitní zdravotní péči a vzdělání, větší část populace na této zemi nemá. Česko proti chudobě je kampaň, která má za cíl rozšiřovat povědomí občanů ČR o rozvojových problémech a o problematice globální chudoby. Organizace v kampani se podílejí na plnění Rozvojových cílů tisíciletí (Millenium Development Goals) sestavené OSN :

1.cíl : Odstranit extrémní chudobu a hlad

2.cíl : Dosáhnout základního vzdělání pro všechny.

3.cíl : Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

4.cíl : Snížit dětskou úmrtnost

5.cíl : Zlepšit zdraví matek

6.cíl : Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

7.cíl : Zajistit udržitelný stav životního prostředí

8.cíl : Budovat světové partnerství pro rozvoj

Požadavky kampaně Česko proti chudobě naleznete zde : http://www.ceskoprotichudobe.cz/?id=19-pozadavky-kampane