Konference Ochrana lidských práv humanitární pomocí a programy rozvojové spolupráce

24.10.2013 18:17

Dne 17.října se konala Mezinárodní vědecká konference na Karlově Univerzitě v Praze na Husitské teologické fakultě. Konference nesla název Ochrana lidských práv humanitární pomocí a programy rozvojové spolupráce.

 Cíl konference: Ochrana základních práv a svobod spolu s podporou demokracie jsou jedním ze stěžejních cílů humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Tento cíl prosazuje každá akce na úrovni humanitární pomoci i rozvojové spolupráce. Sociální práce tak přispívá k bezpečnosti, stabilitě a udržitelnému rozvoji ve světě.

MUC. Lukáš Malý, R.N., prezentoval aktivity a projekty neziskové organizace Shalom for Uganda. Jeho přednáška s názvem Efektivita poskytované pomoci při implementaci paliativní medicíny v podmínkách rovníkové Afriky byla součástí bloku přednášek, zabývajících se efektivitou poskytované pomoci.

Prezentace na podobných konferencích je důležitá, jelikož získáváme kontakty na ostatní humanitární pracovníky a organizace působící v neziskovém sektoru. Je také potřeba sledovat aktuální dění v oblasti humanitární a rozvojové spolupráce, jen tak lze poskytovat pomoc efektivní a na špičkové úrovni. Vzájemná spolupráce je jedním z pilířů humanitární pomoci.