Návštěva USA, promoce Alfreda a setkání s americkými spolupracovníky

23.05.2012 20:59

Začátkem května 3-členní český tým navštívil US : Veronika Jakubčiaková, Monika Měrotská a Zdeněk Nikel. Zúčastnili jsme se promoce Alfreda Tumwesigye, která byla 10.5., získal MA v pastoračním poradenství na Loyola University. 11.5.bylo setkání s americkými spolupracovníky na čele s Michaelem McGillicuddy a Kathy Fisher. Úvodem bylo představení členů a jak jsme se k pomoci Ugandě dostali. Poté Veronika Jakubčiaková v prezentaci informovala o projektech a plánech české SfU. Představili jsme i projekt, který napsala Monika Měrotská, o plánech stavby komunitního centra.  Následovala diskuze, kde americký spolupracovníci přislíbili pomoc ve fundraisingu a získávaní lidí (social capital). Alfred Tumwesigye taky podpořil myšlenku budování lidského kapitálu, získavání kontaktů. Meetingu se zúčastnila i zájemkyně o dobrovolnictví v Ugandě, Juanita. Poté jsme jednali o možnostech registrace nebo neregistrace SfU v USA,  americký spolupracovníci se přiklánějí neregistrovat organizaci v US, protože je to mnohem složitější než v ČR a v každém státě US platí jiné zákony. Probírali jsme i možnost propojení projektů SfU s projektem s.Seraphine z Ugandy. Na závěr Michael pustil motivační video o dárcovství – výzkum o tom, že když peníze lidi darují, udělá jim to větší radost než když si za ně něco koupí pro sebe.