Návštěva zdravotního centra v Nyakyera v lednu 2017

02.03.2017 19:40

V lednu 2017 Ugandu navštívily jednatelky organizace SfU. Zaměstnanci zdravotního centra v Nyakyera byli obdarováni za dobrou práci oblečením a dárky. Jednatelky navšívily chudé rodiny v sousedství i rodinu podporovaných studentů Gilberta a Desire. Tyto rodiny dostaly i materiální podporu - oblečení, boty, školní pomůcky a aktovky pro Desire a Gilberta,  a rodina pacienta Stephena dostala kozu. Pacientka Vanice, která je zdravotně postižená potřebovala speciální ortopedické boty, které ji byly namíru vyrobeny v ortopedické dílně díky českým dárcům.  

V rámci udržování dobrých vztahů se základní školou v Nyakyera, jednatelky organizace navštívili jejího ředitele. Taky se seznámily s novými knězy farnosti Nyakyera, otcem Cleofasem a otcem Denisem.

Proběhla kontrola zdravotnické dokumentace a vypracování statistik, jako i schůze ugandských a českých členů SfU.

Na konci ledna dorazili další dobrovolníci. Ihned se zapojili do práce a opravili dveře v celém zdravotním centru, vyrobili směrové tabule do zdravotního centra a spoustu dalších prací.

Dobrovolník Jakub zůstane v Ugandě nějakou dobu dohlížet na chod zdravotního centra.