Pozvánka na vzdělávací akci

06.04.2014 19:29
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
pořádá 
JARNÍ SESTERSKÝ DEN POD PETŘÍNEM
Paliativní péče na jihu Ugandy versus české ošetřovatelství
Datum: středa 23. 4. 2014 od 15.00 hodin
Místo konání: Přednášková aula nemocnice, Vlašská 36, Praha 1
Délka trvání: 2 hodiny
Přednáší: Lukáš Malý
Program:
1. Úvod
Uganda – vliv kultury a tradic na poskytování zdravotní péče,
práce (nejen) českých zdravotníků v regionu Ntungamo.
2. Multikulturní problematika
Hlavní zdravotnické problémy v Ugandě – diagnostika, léčebné a ošetřovatelské strategie.
Přiblížení a srovnání odlišnosti odborné práce a kompetencí všeobecných sester v Ugandě
a v českém zdravotnictví.
3. Paliativní péče v Ugandě a v českém zdravotnictví
Novinky z oblasti paliativní medicíny jako inspirace pro klinickou praxi – hlavní výstup z Kongresu
paliativní medicíny v Kampale (2013). Metodika práce při zavádění paliativní medicíny
na jihu Ugandy, home-care.
4. Kazuistiky
Smrt, umírání a dimenze. Odlišnosti pojetí v kultuře místních obyvatel.
 
Seminář je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky,
je bezplatný a bude oceněn 1 kreditním bodem.
Po skončení semináře je zajištěno občerstvení.
Přihlašování do 21. 4. 2014:
Registrace na: www. nmskb.cz - Vzdělávání - Přihláška
Prosíme o potvrzení účasti na e-mail: prezentace@nmskb.cz
Telefon: 257 197 344 nebo 733 279 476
Dopravní spojení: Malostranského náměstí - autobus č. 292
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za vedení nemocnice: MUDr. Ivana Doleželová, MBA, ředitelka nemocnice
Mgr. Zdena Žáková, hlavní sestra