Příchod dalších dobrovolníků z ČR do Ugandy

16.10.2012 22:35

Dne 13.10.2012 přiletěli do Ugandy další 3 dobrovolníci: lékařka Tereza Truhlářová a dva studenty medicíny: Lukáš Malý a Markéta Balcarová. Pár dnů po příletu a po aklimatizaci se zapojili do akcí neziskové organizace Shalom for Uganda. Konkrétně to byla návštěva kliniky v Kitembe, kde se budou střídat a působit, návštěva odlehlé vesnické komunity Buhiga a workshop ohledně hygieny, prevence nemocí a výživy dětí. Zúčastnilo se celkem kolem 100 obyvatelů, názorně bylo předvedeno sestrojení jednoduché náhrady umyvadla a vysvětlen princip a důležitost mytí rukou, protože v dané oblasti je četný výskyt břišního tyfu a průjmů. Takisto byla v přednášce zmíněna prevence brucelózy a poté výživa dětí a výživové hodnoty běžně pěstovaných plodin. Názorně bylo předvedeno vaření kaše s obsahem sojvé a kukuřičné mouky pro děti. Místním taky SfU poskytla plakáty z národní kampaně v boji proti alimentárním nákazám vybíející obyvatele k mytí rukou.