Průběh výstavby zdravotního centra v Nyakyera

16.06.2013 16:28

Díky indiviuálním dárcům z ČR a grantu z Českého rozvojového fondu, jsme v dubnu začali se stavbou Komunitního zdravotního centra Shalom ve vesnici Nyakyera v jihozápadní Ugandě (okrem Ntungamo). Lidé v této oblasti Ugandy trpí hlavně malárií, břišním tyfem, brucelózou a různými infekcemi často zanedbanými a neléčenými, samozřejmě i HIV (7,3% populace). Dočasně organizace Shalom for Uganda provozuje kliniku v pronajatém farním domě, který nám laskavě církev pronajala bez poplatku, platíme jen náklady na údržbu. Vlastní zdravotní centrum je opravdu potřebné, protože kvalitní zdravotní služby v dané oblasti chybí. V dubnu byli dokončeny základy stavby, v květnu pokračovala výstavba zdí. Čekali jsme na finanční prostředky schválené z Českého rozvojového fondu. Finanční prostředky konečně dorazili na účet organizace 10.6.2013, čím jsme mohli uhradil dluh materiálů a nakoupit další stavební materiál. Poslední dva týdny v červnu plánujeme dokončit stavbu zdí. Co nejdříve plánujeme navázat stavbou střechy, kterou chceme stihnout dokončit ještě před začátkem období děštů, které začíná obvykle v druhé polovině srpna. Proto prosíme dárce o příspěvek na stavbu střechy. Cena střechy bude 15 milionů ugandských šilinků, což je 121000 Kč. Prosíme pomozte nám pomáhat.

Příspěvky můžete posílat na účet v ČSOB č.249250857/0300

Pro platby se zahraničí můžete využít eurový účet č. 249251681/0300

SWIFT : CEKOCZPP

IBAN : CZ59 0300 0000 0002499251681

Adresa banky : ČSOB, Perlová 371/5 Praha 1, 11403, ČR

Děkujeme !