Putování lékařů východní Afrikou

05.12.2013 19:34

V olomouci na LF UP se konala přednáška s názvem Putování lékařů výchovní Afrikou. Jedním s přednášejících býl dobrovolník SfU, student medicíny Lukáš Malý, který o akci napsal : 

V rámci přednáškového večera s názvem Putování lékařů východní Afrikou, pořádaném studentskou organizací IFMSA a ústavem cizích jazyků LF UP, představil MUC.Lukáš Malý organizaci Shalom for Uganda.

První polovinu večera Doc. MUDr. Jaroslav Bačovský přiblížil posluchačům Rwandu, stát sousedící s Ugandou. Hovořil velmi poutavě o zážitcích z cestování – do rozvojových zemí jezdí pravidelně. V úvodu přednášky přiblížil geografii Rwandy na krásných fotkách, které při cestách pořídil. Podrobně se také ve svém výkladu věnoval problematice genocidy ve Rwandě v roce 1993. Jeho vyprávění o místních tradicích i socio-ekonomických a kulturních odlišnostech Rwandy studenty zaujalo.

Ve druhé části večera vystoupil MUC. Lukáš Malý. Představil organizaci Shalom for Uganda a přiblížil práci na misích v Africe. Studenty velmi zaujalo, že spoluzakladatelka organizace MUDr. Veronika Jakubčiaková je absolventkou LF UP v Olomouci. Obsahem přednášky byly také úryvky s deníku a zajímavé kazuistiky pacientů. Fotky z domácích návštěv pacientů v paliativním programu a také z okolí vesnice Nyakyera měly velký úspěch. Posluchače zaujala vize organizace a široké spektrum práce /edukace místních obyvatel, paliativní medicína, stavba kliniky/. V závěru přednášky byla velmi podnětná diskuse, byl vidět velký zájem z řad studentů i pedagogů.

Více se dočtete zde : 

http://www.upol.cz/aktualita/clanek/putovani-lekaru-vychodni-afrikou/

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14854-version1-forum_2013_iii.pdf