SfU na reprezentačním plese 3.lékařské fakulty

15.03.2014 22:19

Dne 5. Března 2014 se uskutečnil v budově Národního domu na Vinohradech reprezentační ples 3. Lékařské fakulty. Organizaci Shalom for Uganda zde zastupovali jednatelka Mgr. Monika Nová a koordinátor Lukáš Malý.

Stánek organizace nabízel zajímavé fotografie, články, propagační materiály a postery týkající se paliativní medicíny a stavby kliniky na jihu Ugandy. Byla zde možnost zakoupit odznak. Finance, které jsme získali prodejem těchto odznaků budou použity na projekty organizace do Ugandy.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přispěli nejen projeveným  zájmem, ale také zakoupení odznaku. Velmi si této pomoci vážíme. Rovněž bychom chtěli poděkovat organizátorům plesu za ochotu a vstřícnost.