Shalom for Uganda na Konferenci Rotary Clubu

14.01.2013 20:03

Autor : Mgr. Monika Měrotská 
Shalom for Uganda přijala pozvání od společnosti HM PARTNERS s.r.o. na významnou konferenci s názvem "Etika v podnikání a ve společnosti 2012", která se konala 5.12.2012. Jednatelka společnosti Mgr. Monika Měrotská a pan Zdeňěk Nikel, který vede v organizaci propagaci a medializaci, prezentovali aktivity  Shalom for Uganda v doprovodné akci, která byla součástí celé konference. Dále poskytli rozhovor do regionálního televizního vysílání, informovali odbornou veřejnost z řad podnikatelů o působnosti Shalom for Uganda v Ugandě a o jednotlivých aktivitách této organizace, a v neposlední řadě též oslovovali potencionální sponzory. Konference "Etika v podnikání a ve společnosti 2012" navazuje na úspěšné konference v letech 2005 a 2009. Konferenci opět připravili ROTARY CLUB Ostrava s organizační podporou společnosti HM PARTNERS s.r.o. a ve spolupráci s ROTARY CLUB Frýdek-Místek a ROTARY CLUB Zlín. Konference proběhla tentokrát na Zámku v Kuníně u Nového Jičína a je zařazena jako součást oslav 250. výročí narození hraběnky Walburgy, které již v 18. století ve svém výchovném ústavu vyučovala etice. Kromě programu konference, ve kterém vystoupili přední české osobnosti (ThDr. Josef Hromádka, Miroslava Kopicová, Prof. Vladimír Smékal, Profesor Jan Keller) a zajímavé osobnosti z oblasti podnikání (Andrej Babiš, herečka Magdaléna Vašáryová, Vratislav Kulhánek, Doc. Jiří Cienciala, Libor Láznička), představili v doprovodném programu své aktivity představitel Etického fóra (Ing. Lášek - předseda fóra), Transparency Internacional (David Ondráčka - ředitel TI), Shalom for Uganda, Člověk v tísni a Junáka - svazu skautů a skautek ČR. Na závěr celé akce se uskutečnila večerní prohlídka zámku.