Soutěžné odpoledne pro děti základní školy Nyakyera

27.07.2013 18:09

V pátek 19. 07. 2013 připravili dobrovolníci z České republiky /Monika Nová, Lukáš Malý/ a Slovenska /Veronika Jakubčiaková, Juraj Jakubčiak/ ve spolupráci s vedením místní základní školy sportovně – vzdělávací odpoledne. Se školou organizace Shalom for Uganda spolupracuje velmi úzce. V minulosti dobrovolníci vyučovali angličtinu, pořádali volnočasové aktivity a na střední škole pořádali přednášky na téma prevence onemocnění, HIV, plánování rodičovství apod. Díky práci v komunitě místních obyvatel získávají dobrovolníci  důvěru a  mohou lépe poznat problémy místních obyvatel.

Na základní škole studuje přes 600 dětí a působí zde 12 učitelů. Styl výuky a metody jsou   zcela odlišné od těch v Evropě. Děti se učí zpaměti mnoho informací. Učitelé používají rákosku jako jednu z výchovných metod. Při tak obrovském počtu dětí je velmi obtížné využívat aktivizační metody výuky /skupinovou práci či brainstorming/.

Dobrovolníci se přesvědčili, jak obtížná je práce v tak velkém počtu dětí. Ve spolupráci s učiteli rozdělili děti do menších skupin a tyto skupiny se střídaly na jednotlivých stanovištích a odpovídaly na vědomostní otázky z vlastivědy, zeměpisu i matematiky. V úvodu byla zařazena pohybová aktivita. Snahou bylo, aby se děti učily skupinové spolupráci a rozvíjely kritické myšlení při odpovídání na nejrůznější otázky.

Na závěr odpoledne bylo vyhodnocení. Prvních osm skupin dostalo hračky od dárců z České republiky. Plyšové hračky, míče i panenky udělali dětem velkou radost. Starší studenti obdrželi psací potřeby a bloky. Ostatní děti dostaly drobné sladkosti. Radost dětí byla obrovská. 

 Naše poděkování patří všem dárcům, kteří hračkami přispěli.