Stavba střechy zdravotního centra Shalom

08.10.2013 18:40

Stavba zdravotního centra Shalom začla začátkem dubna. Část prostředků jsme čerpali z Českého rozvojového fondu přes Ambasádu v Etiopii, velká část finančních prostředků byla od individuálních dárců z ČR, kterým moc děkujeme. V srpnu a záři se pro nedostatek financí stavba pozastavila a na plánovanou středchu jsme museli čekat a doufat, že stavba přežije období deštů, které začalo v září. Konečně začátkem října jsme mohli se stavbou střechy začít díky dárcům z ČR, Slovenska a USA. Děkujeme všem, kteří přispěli a prosíme o další podporu !