Stavba zdravotního centra Shalom pokračuje

21.02.2014 16:17

Koncem ledna 2014 se do Ugandy vrátila jednatelka organizace MUDr.Veronika Jakubčiaková s novou dobrovolnicí MUDr.Klárou Drábovou. Z provozních důvodů musela být stávající klinika přesunuta z původního pronajatého domu (kde jsme platili jen provozní náklady, ne nájem) do jiného domu, kde už musíme platit poměrně vysoký nájem. V tomto domě mámě pronajaté 2 místnosti, kde funguje naše ordinace a laboratoř. Nevýhodou je, že v domě není voda, proto musíme vodu nosit v kanistrech. Proto se snažíme co nejdříve dokončit alespoň část rozestavené vlastní kliniky a přestěhovat se tam. Na stavbě je ještě mnoho práce. 

Díky sbírkám, které proběhli při besedách o Ugandě v lednu 2014 v Bohuslavicích, Krnově, Opavě, Olomouci, Ostravě, Ružomberku a ve farnosti Lúčky, mohli stavební práce začít. První dva únorové týdny proběhla stavba stropů a podlahy v levé části budovy, kterou chceme dokončit do poloviny dubna. Proběhly taky vodo-instalační a elektro-instalační práce. Pokračujeme zasazením oken a dveří a omítkou. Na dokončení této části budovy nám ještě chybí kolem 100 000 Kč. Prosíme všechny lidi dobré vůle o finanční pomoc. Přispět můžete na účet v ČSOB č. : 249250857/0300. Na požádání vystavíme doklad o daru pro daňové účely.