Stavba zdravotního centra v Nyakyera

12.04.2013 18:29

V dubnu začíná stavba zdravotního centra v Nyakyera, kterou částečně spolufinancuje MZV ČR z Českého rozvojového fondu. Stavba vyroste na zakoupeném pozemku v části Nyakyery zvané Nyakihanga. Stavět se bude z lokálně vyráběných pálených cihel. Celkový rozpočet je 1,3 miliona Kč. Pořád potřebujeme sponzory. Centrum bude sloužit pro pacienty s bežnými tropickými a chronickými nemocemi, paliativní pacienty a jako základna pro domácí návštěvy pacientů v programu paliativní péče.