Vyprávění o Africe na ZŠ Velké Hoštice

15.03.2014 22:14

V pátek 21.02.2014 proběhly na Základní škole ve Velkých Hošticích u Opavy přednášky pro žáky 5.-9. tříd. Koordinátor organizace Lukáš Malý představil práci dobrovolníka v Ugandě a přiblížil práci organizace Shalom for Uganda.

První přednáška byla pro žáky 5.-7.třídy. Interaktivní formou se dověděli zajímavé informace o Ugandě. Na úvod si zopakovali zeměpis Afriky, seznámili se s Ugandou a kulturními odlišnostmi tamních obyvatel. V průběhu se aktivně zapojovali řadou otázek – svědčilo to o jejich zájmu o danou problematiku. Měli možnost poslechnout ukázky africké hudby a shlédli video ze Mše svaté v Nyakyeře. Mnoho dotazů bylo na téma škola – zajímalo je, jak se tamní děti učí, co se učí, zdali mají sešity apod.

Druhá přednáška pro žáky 8. a 9. tříd byla zaměřená více na způsob života místních lidí, na detailnější popis historie, jazyka i kultury v lidí v Ugandě. Dověděli se např. o místním jazyce Runyankole, o paliativní medicíně a nejčastějších zdravotnických problémech Ugandy. Žáci se dověděli o významné opavské rodačce, která působila v Africe – Joy Adamsové, o cestovateli Emilu Holubovi a Davidu Livingstonovi. V závěru přednášky měli žáci mnoho dotazů. /trávení volného času studentů, jestli jsou v Ugandě diskotéky, otázky týkající se hygieny, onemocnění, jazyka Runyankole – chtěli slyšet ukázky apod./

Žáci mezi sebou vybrali peníze, chtěli tak pomoci žákům základní školy Nyakyera. V létě v rámci spolupráce organizace Shalom for Uganda a základní školy Nyakyera budeme připravovat sportovně-vzdělávací hry a tyto finance použijeme na dárky pro děti – školní potřeby, sešity, učebnice apod. Domlouvali jsme se s dětmi, že jim v Ugandě žáci napíšou dopis v angličtině a po návratu dopis předáme žákům ve Velkých Hošticích. Je to vhodný způsob upevňování znalostí z anglického jazyka s možností poznávání jiné kultury.

 

Děkujeme žákům a učitelům Základní školy Velké Hoštice, velmi si toho vážíme!