Výroční zpráva SfU za rok 2014

13.05.2015 20:55

Vážení a milí přátelé, spolupracovníci a dárci,

držíte v rukou výroční zprávu organizace Shalom for Uganda za rok 2014. Jejím prostřednictvím bychom Vás rádi seznámili s aktivitami, kterým jsme se v uplynulém roce věnovali, a s výsledky, jichž jsme za přispění mnohých z Vás dosáhli.

O potřebnosti organizace svědčí vykonané skutky. O těchto – a nebylo jich málo – vám nyní předkládáme zprávu a to prostřednictvím slov a tabulek, za pomoci přehledů, statistik a fotografií. Za popisy a čísly se skrývají desítky konkrétních, mnohdy složitých lidských osudů, do nichž organizace zasáhla a zasahuje svojí pomocnou rukou.

Vezmeme-li do ruky nejen tuto výroční zprávu, ale i předchozí dokumentaci o naší dosavadní činnosti a pravidelně zasílaný „Newsletter z Ugandy“, zjišťujeme, že za 4 roky organizace Shalom for Uganda dospěla, a vlastní činností postupně naplnila reálným obsahem svou identitu, vyjádřenou pojmově v názvu a ideově v zakladatelských dokumentech.

Věříme, že naše organizace, se svým týmem, kontakty a prostředky, má již dostatečné postavení, kapacitu, znalosti, dovednosti a vůli k tomu, aby se mohla dále profilovat jako organizace komunitní v úplném smyslu toho pojmu.

Rok 2014 byl pro nás rokem náročným, ale úspěšným, protože se nám podařilo zachovat rozsah poskytovaných služeb a úspěšně dokončit projekt Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Díky podpoře grantů, a také sponzorů z České republiky, Slovenské republiky a Spojených státu Amerických jsme dokončili, část stavby budovy a v říjnu 2014 se přestěhovali do tzv. „vlastního“.

Víme, že ještě nejsme, co se týká kompletního provozu budovy v cíli. Taktéž ještě hledáme nové a další záměry, kam organizaci v budoucnosti posunout. Snad je to dobře. Pro každou organizaci takovéhoto zaměření a poslání, a to (nejen) působící v afrických zemích je nebezpečné si říci „máme hotovo“, ale naopak hledat nové výzvy a příležitosti.

Děkujeme všem drobným dárcům i velkým sponzorům. Chceme Vás ujistit, že každého finančního i jiného daru si velice vážíme, protože významně přispívá k naplňování poslání a cílů naší organizace. Děkujeme rovněž spolupracovníkům organizace, kteří nám pomáhají bez nároku na jakýkoli honorář. Děkujeme dobrovolníkům, novinářům, médiím a všem dobrým a obětavým lidem.

 

Monika Nová a Veronika Jakubčiaková

Jednatelky organizace Shalom for Uganda    

Výroční zpráva ke stažení zde :            

Výroční zpráva 2014.pdf (2 MB)