Výroční zpráva za rok 2013

15.07.2014 21:58

Ke stažení zde :  Výroční zpráva 2013.pdf (1,3 MB)

Úvodní slovo 

Milí příznivci, přátelé a sponzoři,

Předkládáme Vám výroční zprávu o naší činnosti v Ugandě. Jsme rádi, že jste spolu s námi svědky toho, jak organizace postupně roste a staví se na vlastní nohy. První rok byla jako dítě, o které matka starostlivě pečuje a hlídá je.  Teď se to dítě postupně osamostatňuje a překvapuje matku tím, co všechno dokáže. V roce 2013 organizace nepochybně udělala velký krok vpřed. Za velký úspěch považujeme zahájení stavby zdravotního centra, jeho dostavění na úroveň hrubé stavby a zastřešení. Bylo to možné i díky grantu z Českého rozvojového fondu přes Ministerstvo zahraničních věcí ČR a českou ambasádu v Etiopii, což považujeme za projev důvěry vůči našim aktivitám.

Partnerská ugandská organizace se stejným názvem v roce 2013 po dlouhých administrativních procesech získala po prvním roce působení povolení k vykonávání aktivit na další tři roky. To považujeme za velký úspěch.

Provoz naší kliniky, dočasně umístněné do pronajaté budovy (fary), byl v roce 2013 více zaběhnut a klinika začala poskytovat více služeb pro naše pacienty, zejména jsme rozšířili laboratorní servis. Získali jsme důvěru většího počtu pacientů a zaměstnali prvního místního zaměstnance – zdravotního bratra Jacksona. Získat větší počet pacientů potřebujících paliativní péči a tak více rozběhnout program paliativní péče se nám nepovedlo z důvodu hlavní orientace všech snah, financí a času na konstrukci zdravotního centra a provoz stávající kliniky.

V České Republice se organizace dostávala do povědomí veřejnosti díky přednáškám a jiným aktivitám organizovaných dobrovolníky po návratu z Ugandy. Právě skutečnost, že dobrovolníci po návratu z Ugandy pokračovali v pomáhání organizaci, považujeme za velký přínos.

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2013 podpořili finančně, propagací nebo jinak. Velice si Vaši pomoci vážíme, protože bez Vás bychom nebyli schopni naše plány realizovat. Věřím, že nám svou přízeň zachováte i nadále a v roce 2014 se nám povede dokončit levou část zdravotního centra a zahájit provoz v nové budově.