Vyšetřování malárie s pomocí mikroskopu

23.08.2013 17:28

Druhý a třetí srpnový týden nás v Nyakyeře navštívil kamarát-laboratorní asistent William Katongole. Denně náš školil v používání mikroskopu při diagnostice malárie. Zaškolil nás do postupu barvení krevního nátěru a do samotného mikroskopického vyšetřní nátěru. Bylo to velice přínosné, protože s pomocí mikroskopu můžeme přesněji diagnostikovat malárii a to i v případech, když jsou rychlé diagnostické testy, které používáme, ještě negativní (v případě nízké parazitémie, t.j.nízkého počtu parazitů způsobujících malárii v krvi). Mikroskop pro naše zdravotní centrum věnovala firma Mucos Pharma, přivezl jej dobrovolník Lukáš Malý.