Jana Březinová, koordinátorka přednášek

Jana Březinová vystudovala sociální práci na Univerzitě Palackého v Olomouci, Cyrilometodějské teologické fakultě a navazující magisterské studium dokončila na Filosofické fakultě Ostravské univerzity. Pracovala několik let na Charitě Olomouc jako vedoucí Střediska Khamoro pro etnické menšiny a poradenství. V Ugandě strávila v roce 2013 dva a půl měsíce jako pedagog volného času a učitelka angličtiny na základní škole. Nyní pracuje v Olomouci a pro SfU pořádá přednášky pro veřejnost.