Stavba zdravotního centra Shalom

V dubnu 2013 jsme začali s výstavbou zdravotního centra, protože zatím používáme pronajatou budovu, kde máme 2 místnosti sloužící jako ordinace. Nová budova má rozlohu 320 metrů čtverečných, má 16 místností. Část budovy bude sloužit pro klinické účely, v druhé části budou ubytováni dobrovolníci. Část peněz jsme získali z Českého rozvojového fondu přes Českou ambasádu v Etiopii. Tyto peníze vystačili na výstavbu základů a části zdí. Díky dárcům z ČR jsme byli schopni dokončit výstavbu zdí. V říjnu jsme díky dárcům z ČR, SR a USA stavbu zastřešili. Zbývá nám udělat elektroinstalace, vodní instalace, zasadit okna a dveřě, udělat strop a omítku, dodělat podlahy. Celkově potřebujeme ještě přibližně 500 000 Kč. Prosíme, pomozte nám svým příspěvkem. Děkujeme.