MUDr. Veronika Jakubčiaková, jednatelka

Pochází ze Slovenska. V roce 2007 ukončila studium medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2008 pracovala na neurologickém oddělení Slezské nemocnice v Opavě. V roce 2010 poprvé navštívila Ugandu, kde působila půl roku v zdravotním centru na jihozápadě Ugandy. Po návratu pokračovala v práci na neurologickém oddělení Slezské nemocnice v Opavě.Absolvovala kurzy paliativní medicíny v Rajhradě u Brna. V roku 2011 spoluzakládala neziskovou organizaci Shalom for Uganda. V září 2012 se vrátila do Ugandy, kde se podílela na založení zdravotního centra v Nyakyera. Po absolvování kurzu v Hospice Africa Uganda a získání certifikátu z paliativní medicíny začala rozvíjet program domácí hospicové péče v Nyakyera. Je členkou Ugandské Asociace paliativní medicíny a České paliativní společnosti. 

Kontakt :

Email : camina7@hotmail.com

Tel. : +256 700516962