Novinky

22.06.2012 17:23
Děkujeme paní Marii Mazancové z firmy Cotton ( www.cottonlitomerice.cz ), která se v Litoměřicích podílela na organizování akce pro dámy s prezentací firem Moda di Milano ( www.modadimilano.cz ), KK studio ( www.kkstudio.cz ) a Sansara ( www.sansara-ltm.cz ). Zároveň byla tady prezentována i...
20.06.2012 19:45
Zájem o dobrovolnictví roste. V sobotu 16.6.bylo v Praze setkání se zájemci o dobrovolnictví v Ugandě a zároveň proběhla další členská schůze organizace. Bylo to příjemné posezení v kavárně na Újezdě. Dorazili 2 čerstvé lékařky, které chtějí svůj čas věnovat práci pro ty...
20.06.2012 19:38
Ve čtvrtek 14.6. byla v Kajlovci přednáška pro Klub důchodců. Po přednášce měli účastníci možnost ochutnat ugandskou kávu a čaj. Byl zájem o obojí a taky mnoho dotazů. Vysbíralo se celkem 2100 Kč na projekty SfU. Za organizaci děkujeme paní Burešové.
23.05.2012 20:59
Začátkem května 3-členní český tým navštívil US : Veronika Jakubčiaková, Monika Měrotská a Zdeněk Nikel. Zúčastnili jsme se promoce Alfreda Tumwesigye, která byla 10.5., získal MA v pastoračním poradenství na Loyola University. 11.5.bylo setkání s americkými spolupracovníky na čele...
02.04.2012 20:31
Dne 31.března se organizace SfU podílela na programu 45.diecézního setkání mládeže v Litoměřicích. O důvodech pro radost a africké radosti povídali členové SfU :  vzácný host z Ugandy, kněz Paul Mutume, který dorazil z Německa, kde studuje a Veronika Jakubčiaková z Opavy, která pracovala v...
09.02.2012 07:27
Dne 8.2.2012 v 17,30 hod.se ve velké aule Církevní konzervatoře v Opavě konal benefiční koncert na podporu projektů SfU. Účinkovali pedogogové a studenti CKO. Program byl bohatý, vyslechli jsem si například Fugu a mol od Bohuslava Matěje Černohorského, Cantabile et presto od Georga Enescu, píseň...
07.02.2012 17:03
Díky našim mediálním partněrům Evě a Martinovi Ilkovým z UnásdomaStudia se můžete podívat na dokument o SfU. Najdete tam informace o vzniku a cílech SfU a taky množství videí přímo z Ugandy !!! Tady je verze s anglickými...
05.01.2012 13:47
 Dne 2. 1. 2012 jste se mohli zúčastnit přednášky o Ugandě v Lidovém domě v Místku. Účast byla velká, o čem svědčilo i neustálé přidávání nových židlí. Ti, kdo se zúčastnili, se mohli dozvědět o životě běžných lidí v Ugandě, o možnostech dobrovolnictví a o projektech neziskové...
28.12.2011 10:50
Před Vánocemi o.Alfred Tumwesigye přiletěl z Chicaga na návštěvu ČR. Dne 21.12.2011 měl spolu s Veronikou Jakubčiakovou přednášku na Teologické husitské fakultě UK v Praze. Téma bylo dobrovolnictví v Africe a pro Afriku a konkrétní zkušenosti z misie v Ugandě z roku 2010,...
16.11.2011 21:22
Před Vánocemi, dne 20.12.přilétá na návštěvu ČR otec Alfred Tumwesigye z Ugandy. Je připraven bohatý program, zveme všechny milovníky Afriky ! Pokud budete v Praze, můžete dne 21.12.přijít na jeho přednášku, která bude na Husitské teologické fakultě UK (Pacovská 4) , nebo večer na setkání a...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>